Wij eten lokaal

Over wij eten lokaal

Wij eten lokaal is een initiatief van:

De Nederlandse en Europese landbouw is toe aan een herziening. Het CSA Netwerk gelooft dat een bewuste, directe & solidaire samenwerking tussen boer en burger een sleutelfactor is om de noodzakelijke omslag te realiseren. Wij kiezen daarom voor Community Supported Agriculture (CSA of gemeenschapslandbouw), een lange termijn directe verbinding tussen boer of producent en burger die leidt tot een eerlijk en stabiel inkomen voor de boer en een duurzaam, gezond en verantwoord product voor de burger. Wij kiezen daarbij voor een agro-ecologische productiewijze. Dat wil zeggen dat we in samenhang met de natuurlijke en sociale omgeving zorgen voor de productie van vers, lokaal, seizoensgebonden, gezond en gevarieerd voedsel toegankelijk voor iedereen. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en zien biodiversiteit en de daarmee samenhangende bodemvruchtbaarheid als voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Samen, boer én burger, werken we zo aan een vorm van landbouw die broeikasgassen opslaat in plaats van uitstoot, de kringloop zo veel mogelijk sluit, stikstof vasthoudt en bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland.

We voelen ons onderdeel van de wereldwijde CSA beweging en onderschrijven de Europese CSA Verklaring die is opgesteld met onze Europese collega’s onder de vlag van onze internationale koepel Urgenci.Community Supported Agriculture doe je samen. CSA boeren en CSA leden gaan een partnerschap aan, waarbij de consumentleden zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten van het boerenbedrijf worden gedeeld. In Nederland wordt deze vorm van landbouw ook wel gemeenschapslandbouw of pergolalandbouw genoemd. Als lid van zo’n CSA weet je precies waar je eten vandaan komt. Het CSA netwerk ondersteunt zowel zelfoogsttuinen, waarbij leden direct afnemen van de producten, maar ook Buurtmarkten, waarbij een groep leden hun weekboodschappen doen bij meerdere zelfgekozen lokale initiatieven in combinatie met een groothandel als achtervang. Zodoende kun je makkelijk en goedkoop lokaal en duurzaam inkopen doen.

Herenboeren Nederland ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen. Maar om dat met succes te kunnen doen, is de opgave waarvoor we staan, feitelijk veel groter; dieper, breder.We zien Herenboeren en andere Farming Communities met hun vakkundige professionele boeren en tuinders, als een groeiend alternatief voor het huidige voedselsysteem. Om die duurzame voedselproductie dichterbij te brengen, initiëren en verrichten we onder meer onderzoek, leiden we boeren op en doen we wijzigingsvoorstellen voor wet- en regelgeving. Dat doen we nadrukkelijk niet alleen, maar samen met tal van partners. En hoe we het voedselproductiesysteem van de toekomst voor ons zien, hebben we in het najaar van 2018 opgeschreven in het perspectief Farming Communities.

De Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen ondersteunt lokale voedselgemeenschappen die zich inzetten om als dorp of wijk groener te gaan eten. De Voedselwerkplaats ondersteunt initiatiefnemers uit dorpen en wijken die samen willen werken aan het verduurzamen van de voedselketen. Een gezamenlijke productietuin met groenten en fruit. Een online buurtmarkt waar je lokale producten kan bestellen en afhalen in je eigen dorpshuis of wijkgebouw. Leuke activiteiten zoals een kookclub of een zomers openluchtdiner. In de ‘werkplaats’ van de Voedselwerkplaats vind je gereedschappen om zelf aan de slag te gaan in jouw dorp of wijk. De Voedselwerkplaats organiseert ook cursussen en themabijeenkomsten over het starten en runnen van een Dorpstuin of een Buurtmarkt. En de Voedselwerkplaats kan als coach met je mee oplopen bij de start of verdere uitbouw van jouw initiatief.